Millaista on juristin työ?

Oikeustieteellisen alan valintaan voi liittyä monia kovinkin erilaisia seikkoja – joku haluaa kenties puolustaa oikeudenmukaisuutta sekä auttaa hätään joutuneita ihmisiä, kun taas jollekin toiselle alan palkkaus on kenties suurin motiivi hakeutua alalle. Joku toinen taas saattaa kokea, että esimerkiksi rikosoikeus on erittäin kiehtovaa ja tämä alan kiehtovuus voi olla se suurin syy opiskella alaa. Lainkuuliaiselle kansalaiselle voi olla erityisen mielenkiintoista sukeltaa rikosten maailmaan niiden ratkaisijan roolissa. Olipa syy alalle hakeutumiseen mikä tahansa, on työ monipuolista ja usein myös haastavaa.

Juristin työ on monimuotoista

Valmistuttuasi oikeustieteellisestä voit työskennellä kovin monilla erilaisilla työpaikoilla ja kovin monissa erilaisissa työtehtävissä. Juristin työ voi olla kovinkin erilaista riippuen ihan siitä millaisessa työpaikassa ja millaisissa tehtävissä juristi työskentelee. Tehtäväkenttä on laaja ja oikeustieteellisen suosittanut voi työskennellä esimerkiksi oikeuslaitoksessa, julkishallinnossa, asianajotoiminnan parissa tai elinkeinoelämän palveluksessa.

Asianajajan lisäksi oikeustieteilijä voi työskennellä esimerkiksi tuomarin tai syyttäjän tehtävissä. Moni pätevä oikeustieteilijä on työllistynyt myös kunnan tai valtion virkaan. Lisäksi eri hallinnonalat tarjoavat runsaasti työpaikkoja oikeustieteilijöille. Edellä mainittujen työmahdollisuuksien lisäksi moni juristi töskentelee yrityksissä sekä erilaisissa teollisuuslaitoksissa. Juristit voivat työskennellä tällaisissa instansseissa esimerkiksi asiantuntijoina yritysjuridiikan osa-alueella.

Moni oikeustieteellisestä valmistunut perustaa myös oman asianajotoimiston ja tämä onkin aika luonnollinen keino työllistää itse itsensä. Oikeustietelijä voi toimia myös esimerkiksi henkikirjoittajan, nimismiehen, verojohtajan tai kaupunginvoudin toimessa. Myös oikeustieteen alalla moni toimii kansainvälisellä kentällä – tehden työtä, joka vaatii kansainvälistä osaamista ja tarjoaa kansainvälisiä mahdollisuuksia.

Jos oikeustieteilijä on suorittanut oikeusnotaarin alemman korkeakoulututkinnon, voi hän työskennellä vaikkapa poliisin palveluksessa tai oikeusaputoimistossa. Myös monet muut viranomaiset käyttävät oikeusnotaarin palveluksia. Oikeusnotaareja työskentelee lisäksi esimerkiksi vakuutusyhtiöissä, järjestöissä, pankeissa, asianajajatoimistoissa sekä lakiasiaintoimistoissa. Näissä työpaikoissa he voivat toimia sekä hallinto- että asiantuntijatehtävissä.
Jos olet jo suorittanut oikeustieteen maisterin tutkinnan, voit auskultoida, mikä tarkoittaa sitä, että voit suorittaa harjoittelun tuomioistuimessa saaden itsellesi arvonimen ”varatuomari”. Suuri osa Suomen asianajajista sekä syyttäjistä on varatuomareita. Tuomareista varatuomareita ovat Suomessa melkein kaikki. Kuten huomaat, on oikeustieteellisen suorittaneella melko laajat vaihtoehdot työpaikkojen suhteen, minkä vuoksi ei voikaan yksiselitteisesti sanoa, millaista juristin työ käytännössä on. Ehkä joitakin suuntaviivoja ja ajatuksia voidaan kuitenkin sanoa. Olemme keränneet näitä ajatuksia seuraavaan kappaleeseen luettelomaisesti.

Lakimiehen työn ominaisuuksia

Lakimiehen työ on monipuolista ja vaihtelevaa eikä voidakaan sanoa aivan yksiselitteisesti, että juristin työ sisältäisi aina tiettyjä elementtejä. Seuraavasta listasta löytyy kuitenkin joitakin ajatuksia juristin työhön liittyen.

Juristin työ on

– haastavaa ja monipuolista
– vaihtelevaa ja yllätyksellistä – et voi aina aamulla tietää, millainen työpäivä sinulla tulee olemaan
– itsenäistä, mutta toisaalta myös sosiaalisia taitoja sekä ryhmätyötaitoja vaativaa
– ratkaisukeskeistä
– yleensä työtä, joka sisältää asiakaspalvelua
– jatkuvasti kehittyvää – mikä vaatii juristilta motivaatiota elinikäiseen oppimiseen sekä oman osaamisen jatkuvaan päivittämiseen sekä
– työtä, jossa työpäivät venyvät välillä pitkiksi.

Asianajaja yleensä erikoistuu tiettyyn alaan tai aloihin sekä tietyn tyyppisiin juttuihin. Yritysjuridiikka on eräs esimerkki tällaisesta erikoistumisalasta. Rikosoikeus on toinen tyypillinen erikoistumisala, samoin kuin konkurssi- sekä kuolinpesien hoitaminenkin. Seuraavalla sivulla kerromme rikosoikeuden parissa työskentelevän juristin työn piirteistä – jatka siis ihmeessä lukemista, jos olet kiinnostunut juuri rikosoikeudesta ja jos juristin työ siintää haaveissasi! Rikosoikeus on samalla sekä erittäin mielenkiintoinen että erittäin haastava juridiikan osa-alue ja työ juuri tällä juridiikan osa-alueella voi olla samalla sekä erittäin mielenkiintoista että erittäin haastavaa. Lue lisää tästä aiheesta seuraavalta sivultamme!